Privacy beleid BijGingie vof

Over ons privacy beleid

BijGingie vof geeft veel om jou privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en producten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jou gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BijGingie vof.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23-05-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jou gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adres gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, mail en telefonisch.

Waarom we gegevens nodig hebben:

BijGingie vof verwerkt jou persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

BijGingie vof zal jou persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld.

Delen met anderen :
BijGingie vof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies :
BijGingie vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jou privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jou computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging :
BijGingie vof neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 06- of stuur een mail naar bijgingie@outlook.com

Over de gegevensverwerking:

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jou gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware:

Mijn Webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot jou gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jou gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

 

Webhosting:

Mijn Webwinkel

VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijn Webwinkel. Mijn Webwinkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jou gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijn Webwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jou persoonsgegevens te voorkomen. Mijn Webwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten:

Mijn Webwinkel

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn Webwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn Webwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Klarna:         

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna werkt jou naam, adres en woonplaatsgegevens van jou betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jou persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jou financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jou persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Uw rechten:

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt  dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht:

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersonen voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij het toe op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Wijzigingen in het privacy beleid:

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens;

BijGingie vof
Weth. van Berkelstraat 7
5324 CV Ammerzoden
Nederland
T: 06-12513552
M: bijgingie@outlook.com

 

Contactpersonen voor privacy zaken

Sanne van Horssen en/of Melanie van Utrecht     

 

 

 

© 2019 - 2024 BijGingie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel